ÜCRET YÖNETİMİ

Eşit İş Eşit Ücret! Eşit İşe eşit ücret ilkesi ile çalışanlarımızın bulundukları pozisyondaki görev ve sorumluluklarına göre bir ücret politikası benimsemekteyiz. Ayrıca çalışanlarımızın bugün ki ve gelecekteki çıkarlarını korumaya yönelik çeşitli ve güncel yöntemlerle ücret yönetimini gerçekleştirmekteyiz.