İŞ GÜCÜ TEMİNİ

Eğer doğru sandalyede oturuyorsanız, alışmanız fazla zaman almaz. -Robert De Niro Şirketimizin vizyon, misyon ve değerlerine uygun, işin gerektirdiği yetkinliğe sahip adaylara eşit fırsat tanıyarak, adil ve tarafsız bir şekilde değerleme yaparak işe yerleştirme gerçekleştirmekteyiz. İş gücü temininde en büyük kaynağımız şirketimiz web sitesinde bulunan mail adresi aracılığı ile ulaşan CV lerdir. Ayrıca kariyer danışmanlığı yapan firmalardan da kaynaklarımızı artırarak daha çok adaya ulaşabilmekteyiz.