Temel Değerler

Temel Değerler

  • Önce Güvenlik!
  • Adalet, Dürüstlük, Güvenilirlik, Şeffaflık
  • Yüksek Müşteri Odağı ve Gizlilik Politikası
  • Yüksek Kalite Standartları
  • Kuruma Sadakat, Kanunlara ve Kurallara Riayet
  • Kaynak Kullanımında Optimizasyon, Tasarruf ve Verimlilik
  • Kendini Geliştirme, Yaratıcılık ve Yenilikçilik
  • Her Alanda Yüksek Teknoloji ve Otomasyon
  • Kurumsallık ve Standardizasyon
  • Takım Ruhu, Çevreye ve İnsana Saygı