PERFORMANS YÖNETİMİ

Amacı olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. – Montaigne Amacımız, hem şirketimizin hem de çalışanlarımızın performansını sürekli olarak gelişimini sağlamaktır. Yılda bir kez stratejik hedefler doğrultusunda en üst seviyeden alta doğru hedefler belirlenerek, temel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinlikler ile birlikte çalışanlarımızın performans ölçümü yapılmaktayız. Performans değerlendirme sonucu çalışanlarımızın ödüllendirildiği, eğitim ve gelişim programları ile gelişimlerinin sağlandığı bir yapı ile gerçekleştirilmekteyiz.