İş Gücü Temini

Eğer doğru sandalyede oturuyorsanız, alışmanız fazla zaman almaz.
-Robert De Niro

Şirketimizin vizyon, misyon ve değerlerine uygun, işin gerektirdiği yetkinliğe sahip adaylara eşit fırsat tanıyarak, adil ve tarafsız bir şekilde değerleme yaparak işe yerleştirme gerçekleştirmekteyiz.

İş gücü temininde en büyük kaynağımız şirketimiz web sitesinde bulunan “İş Başvuru Formu” Link aracılığı ile ulaşan CV lerdir. Ayrıca kariyer danışmanlığı yapan firmalardan da kaynaklarımızı artırarak daha çok adaya ulaşabilmekteyiz.